Årsmøtet i Kanari-Fansen Lillestrøm avholdes som annonsert tirsdag 13. februar kl. 19:00 på Åråsen stadion. Årsmøtepapirene er nå klare, og inneholder i henhold til vedtektene årsberetning, regnskap, kontroll- og revisjonskomiteens beretning, forslag med styrets innstilling, handlingsplan, budsjett, og valgkomiteens innstilling. Årsmøtepapirene kan lastes ned her.

© kfl.no 2001.

Følg oss: