Da er ordinært årsmøte for 2022 gjennomført også i år litt senere enn vedtektene tilsier, og også i år på Teams. Protokollen finner du her, men under følger de viktigste punktene: Handlingsplanen for 2021 videreføres i sin helhet og med en pandemi på hell satser vi på at vi i år vil kunne gjennomføre. Det…

© kfl.no 2001.

Følg oss: