KFL – Handlingsplan 2020

Tur:

 • Vi skal sette opp transport til alle bortekamper der det er hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
 • Vi skal legge til rette for flest mulig reisende på våre bortekamper og arrangere billettsalg i forkant der arrangør gir oss mulighet.
 • Vi skal fortsette med konseptet rolig- og partybuss, der det er grunnlag for det.
 • Vi skal jobbe med å få flere turer sponset.
 • Vi skal ha «Årets tur».
 • Vi skal gjennomføre minst en bortetur for familier, med egen familiebuss.

Tribuneliv:

 • Vi skal fortsette utviklingen av tribunelivet både på hjemme- og bortebane.
 • Vi skal ha et Kanarifelt som er et tilbud for ulike typer supportere som har det til felles at de er stående, aktive supportere. Vi skal også legge til rette for personer som har særskilte behov.
 • Vi skal fortsatt ha en tribunegruppe, som skal jobbe fram gode tiltak for å utvikle tribunelivet.
 • Vi skal legge til rette for videre utvikling av FuglaTifo.
 • Vi skal fortsette jobben for legalisering av pyroteknikk, med særlig fokus på stemningsfyring.

Medlemsoppfølging:

 • Vi skal fortsette arbeidet med god oppfølging av våre medlemmer.
 • Vi skal ha gode medlemsfordeler.
 • Vi skal gi ut minst en utgave av fanzina Humbug & Kanari.
 • Vi skal jobbe for å ha gode arrangementer i forbindelse med våre kamper.
 • Vi skal øke antallet medlemmer i Kanari-Fansen.
 • Styret skal jobbe for å arrangere to informasjonsmøter i samarbeid med LSK.