Kanari-Fansen Lillestrøm er en åpen og inkluderende organisasjon for alle supportere av Lillestrøm Sportsklubb, og er en upolitisk og ikke-religiøs organisasjon som tar avstand fra all trakassering av mennesker på bakgrunn av religion, politisk syn, seksuell legning eller etnisk bakgrunn.

Kanari-Fansen Lillestrøm er uavhengig av LSK, men vil allikevel samarbeide med LSK for å fremme supporterkulturen på Åråsen og i andre saker for å fremme KFL og LSK i lokalmiljøet.

KFL arbeider for å fremme atmosfæren og engasjementet på tribunene og legge forholdene til rette for stående, syngende og aktive supportere. Kampen for ståplasser er en fanesak for KFL, det samme er kampen for å kunne uttrykke seg fritt på tribunene gjennom ting som tifo, flagg og bannere. KFL arbeider også for å understreke supporternes viktighet for fotballen, og jobber for å bevare fotballens sjel og tradisjoner.

KFL ønsker en rik og mangfoldig supporterkultur, og arbeider for å samle ulike mennesker med ulike meninger om supporterkultur under én fane. Med flere tusen medlemmer følger flere tusen ulike oppfatninger av hva som er god supporterkultur, og det at folk er forskjellige sees av KFL på som en styrke og utviklende for organisasjonen.

KFL ønsker velkommen initiativ til å bedre tribunelivet og støtten til laget, og vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for supporteraktiviteter og andre tiltak for å fremme supporterkulturen rundt LSK.

KFL jobber for å støtte LSK i en så sterk grad som mulig i både med- og motgang.

Medlemmer i KFL må akseptere at styret i KFL til enhver tid må forholde seg både til medlemmenes ønsker og hva som aksepteres av fotballens styresmakter og samfunnet ellers.

Som medlem av KFL plikter man å opptre for å bevare KFLs og LSKs rykte og renommé i enhver situasjon som kan knyttes til KFL eller LSK. Det forventes også at KFLs medlemmer gir uttrykk for at ulovlig eller ellers uakseptabel oppførsel ikke godtas – det er lov å si i fra!

KFL er og skal være en bidragsyter i lokalmiljøet hjemme på Romerike, både alene og sammen med LSK.

(Manifestet ble sist revidert 21.05.2008)