Hovedstyret 1952

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Hovedstyret 1952 - 1953. Årsmøtet avholdt 23. november 1952.

Annonse i Akershus Arbeiderblad
Akershus Arbeiderblad 05.12.52


Verv Navn
Formann Oddvar Dahle
Kasserer Olaf Stensrud
Styremedlem Vidar Vea
Styremedlem Fotball Rolf Langås
Styremedlem Fotball Junioravdelingen Knut Bryhn
Styremedlem Fotball Banekomiteen Oskar Syversen
Styremedlem Orientering Torveig Bergfjord
Styremedlem Håndball Reidar Halseth
* Styremedlem Redaksjonskomiteen Odd Rosenlund


  • AA/RB mener at Odd Karlsen ble valgt til formann i redaksjonskomiteen.


Kilde: - LSKhistorikk.com
Tilbake til - Hovedsiden.