Tifo

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Tifo er en forenkling av det italienske ordet tifosi, som betyr supporter. Med tifo mener man tribunearrangementer utført av supportere.

Tifo kan komme i form av store og små bannere, flagg, plakater, kasteruller eller lignende og arrangeres i all hovedsak ved spillernes entre før kamp. Tifo har utspring helt tilbake til ultraskulturens blomstring i Italia på 60- og 70-tallet.

I Norge kom tifo med Lillestrøm-fansens kasteruller på midten av 1990-tallet, men i dag domineres den norske tifoscenen av de to største Osloklubbenes grupper, BastionenTifo og Enga Tifo som tilhører henholdsvis FC Lyn Oslo og VIF, og den Nordiske tifoscene av AIKtifo.se. Hvert år blir "Gullblusset" delt ut av Norsk Supporterallianse for å hedre det en utvalgt jury mener er årets beste norske tifo.


Kilde

Wikipedia

FuglaTifo

Fuglatifo er Kanari-Fansen Lillestrøm`s tifo gruppe. Fuglatifo gikk inntil 2005 sesongen under navnet "LSK-Tifo".

Fuglatifo hadde flere flotte tifo`er i sesongen 05/06, og har tatt et skritt fremover i forhold til tidligere sesonger.