Moelven IL

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sideversjon per 26. okt. 2023 kl. 21:41 av Sparwasser (diskusjon | bidrag) (Beskyttet «Moelven IL»: Beskyttet ([Redigering=Tillat kun administratorer] (ubestemt) [Flytting=Tillat kun administratorer] (ubestemt)))
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

Moelven Idrettslag. Stiftelsen av de ulike gruppene og idrettslaget som fleridrettslag har skjedd i ulike etapper og med ulikt fokus. Moelven turnforening ble stiftet 31.07.1904 etter at Hamar turnforening hadde hatt en propagandaoppvisning i Moelv. En gang på etterjulsvinteren i 1908 ble Moelven skiklub stiftet. Etter flere mislykkede forsøk ble endelig fotballgruppe først stiftet 25.06.1918. Den fikk navnet Fotballgruppen Trygg. Selve Hovedlaget for Moelven Idrettslag ble stiftet i 1926. Friidrettsgruppa ble stiftet 06.06.1926. Moelv fikk også egen skøytegruppe i løpet av vinteren 1932-1933. Håndballgruppa så dagens lys den 16.08.1945 og er den yngste av gruppene i idrettslaget. Høsten 1976 ble den nye Moelvenhallen åpnet og håndballgruppa fikk gode treningsvilkår, Egen orienteringsgruppe ble stiftet 24.02.1946, egen svømmegruppe den 30.08.1934. Etter krigen ble det på et møte den 21.05.1945 besluttet å samle alle grupper under Moelven Idrettslags hovedstyre og navnevalget ble da Moelven Idrettslag turngruppa. Etter nye retningslinjer og verdier fra Norges idrettsforbund ble egen allidrettsgruppe stiftet 04.04.1990. I dagens situasjon har Moelven Idrettslag følgende undergrupper: fotball, håndball, friidrett, turn og allidrett.

Når det gjelder idrettsanleggene så fikk Moelven turnforening disponere ei slette i Evjuvika som lå under Stein gård fra 1910. Da hovedlagets styre ble stiftet i 1926 overtok de ansvaret for plassen og fra 1927 ble plassen utvidet til 10 mål og arealet ble opparbeidet gjennom en stor arbeidsinnsats. Videre utbedring ble foretatt i 1930, og det var planer om forlengelse av leiekontrakten av området fra 1945. Idrettslaget fikk da tilbud om å rydde en plass ved Moelv Brygge som turngruppa og håndballgruppa kunne disponere. Dagens Idrettspark kom i stand gjennom en avtale med Strand Brænderi av 09.08.1946, og Even Glestad på Mo Gård den 16.08 samme år. Den nye idrettsplassen fikk da navnet Moelv Idrettspark. I 1949 var arbeidet kommet så langt at grusbana kunne tas i bruk. Gressbana ble åpnet i pinsen 1952. Løpebana ble opparbeidet og sto ferdig sesongen 1966/1967. Nåværende Klubbus i parken ble prosjektet og sto ferdig i mai 1986. Øvre fotballbane ble anlagt i 1971 som en opprinnelig 400 meter skøytebane for islegging. I 1973 ble to gruslagte tennisbaner opparbeidet. Dette området er nå endret til gressbaner for fotball og fire beachbaner for håndball. Håndballgruppa fikk i 1974 egen asfaltert håndballbane, denne er nå også en del av beach bane området. Limtrehallen ble bygget i 2006, og driftes av et eget AS. Idrettslaget har hoppanlegg i Domstubakken, som ble bygget om til nåværende bakkestørrelse og antall bakker i 1977. Idrettslaget har videre mulighet til å trene i den nye Moelvhallen etter at den gamle ble revet i april 2018.

Thomas Lehne Olsen har spilt for klubben.

Kilde: - moelvenil.no