Akershus

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller kastell) er et norsk fylke, som grenser mot Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo og Østfold. Det består av to adskilte deler; kommunene Asker og Bærum utgjør en eksklave i vest mellom Oslo og Buskerud (Vestregionen). Øst og sør for Oslo ligger henholdsvis regionene Romerike og Follo. Etter Oslo er Akershus Norges nest største fylke etter innbyggertall, med vel en halv million innbyggere.


Befolkning: 538.664
Areal: 4.918 km²
Antall kommuner: 22
Byer: Lillestrøm (1997), Sandvika (2003), Ski (2004), Drøbak (2006).
Fjell: Høyeste topp er Fjellsjøkampen i Hurdal, 812 meter over havet.