August

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Mal:Kalender 8 2024

August er årets åttende måned og har 31 dager.

Den er oppkalt etter keiser Augustus og er den sjette måned i den opprinnelige romerske kalender. Måneden het Sextilis før Augustus sin tid.

En vanlig misoppfattelse, som sannsynligvis stammer fra astronomen Sacrobosco, er at Augustus økte antall dager i august til 31 for å tilfredsstille sitt eget selvbilde, fordi han nektet å godta en måned som var kortere enn juli, som hadde fått navn etter Julius Cæsar


Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember