Martins

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Martin's er stampuben til KFL. Her møtes de fleste før kampene. Det blir også avholdt quiz her.

Nye Martin's

Gamle Martin's

12. juni 2001 brant gamle Martin's Rockecafé ned til grunnen. Huset var totalrenovert så sent som i 1999. Ingen ble skadet i brannen [1].

Hjemmeside

Martin's


Fotnoter

  1. Aftenposten Aften (12.06.2001)