Sesongkort 2007

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Status på sesongkortsalget 2007 (antall ledige billetter igjen) (i følge billettluka.no)

Oversikten viser hvor mange sesongkort som er igjen på hvert felt, i følge billettluka.no. Tallet for felt A og B er slått sammen på Billettluka, så summen på Kanarifeltet er summen av A og B.

Det ble solgt ca 2.500 sesongkort i 2006 og ca 3.000 i 2005.

Solgte sesongkort: 3375[1]

08.01.2007 kl. 12:55

Kanarifeltet: 1675 (-99)
C: 13 (-3)
D: 21 (-0)
F: 33 (-3)
G: 228 (-17)
H: 534 (-2)
I: 265 (-0)
J: 254 (-0)
K: 462 (-0)
L: 86 (-2)
M: 171 (-4)
M-VIP: 115 (-0)
N: 62 (+1)
O: 408 (-10)
P: 252 (-1)
RB Unumm: 1845 (-0)
SUM ledige: 6.425 (-140)
SUM solgte sesongkort: 3375 (+140)
Antall solgte siden forrige oppdatering: 140
Snitt solgte pr dag siden sist: 8,24 (17 dager)


22.12.2006 kl. 21:37

Kanarifeltet: 1774 (-77)
C: 16 (-6)
D: 21 (-)
F: 37 (-)
G: 245 (-13)
H: 536 (-1)
I: 265 (-)
J: 254 (-)
K: 462 (-7)
L: 88 (-7)
M: 175 (-1)
M-VIP: 115 (-8)
N: 61 (-1)
O: 418 (-15)
P: 253 (-1
RB Unumm: 1845 (-2)
SUM ledige: 6.565 (-139)
SUM solgte sesongkort: 3235 (+139)
Antall solgte siden forrige oppdatering: 139
Snitt solgte pr dag siden sist: 30,8 (4 1/2 dager)

18.12.2006 kl. 12:00

Kanarifeltet: 1851 (-109)
C: 22 (-0)
D: 21 (-0)
F: 37 (-5)
G: 258 (-5)
H: 537 (-3)
I: 265 (-0)
J: 254 (-0)
K: 469 (-3)
L: 95 (-4)
M: 176 (-6)
M-VIP: 123 (-0)
N: 62 (-1)
O: 433 (-2)
P: 254 (-0
RB Unumm: 1847 (-1)
SUM ledige: 6.704 (-139)
SUM solgte sesongkort: 3096 (+139)
Antall solgte siden forrige oppdatering: 139
Snitt solgte pr dag siden sist: 19,9


11.12.2006 kl. 15:30

Kanarifeltet: 1960 (-34)
C: 22 (+1)
D: 21 (-1)
F: 42 (+6)
G: 263 (-33)
H: 540 (-0)
I: 265 (-0)
J: 254 (-0)
K: 472 (-20)
L: 99 (+6)
M: 182 (+9)
M-VIP: 123 (+3)
N: 63 (+1)
O: 435 (-28)
P: 254 (-1)
RB Unumm: 1848 (+1)
SUM ledige: 6.843 (-83)
SUM solgte sesongkort: 2957 (+83)
Antall solgte siden forrige oppdatering: 83
Snitt solgte pr dag siden sist: 11,9

04.12.2006 kl. 14:39

Kanarifeltet: 1994 (-24)
C: 21 (-5)
D: 22 (-0)
F: 36 (-0)
G: 289 (-5)
H: 540 (-6)
I: 265 (-0)
J: 254 (-0)
K: 492 (-0)
L: 93 (+10)
M: 173 (-6)
M-VIP: 120 (-7)
N: 62 (-0)
O: 463 (-0)
P: 255 (-0)
RB Unumm: 1847 (+0)
SUM ledige: 6.926 (-47)
SUM solgte sesongkort: 2874(+47)
Antall solgte siden forrige oppdatering: 47
Snitt solgte pr dag siden sist: 6,7

27.11.2006 kl. 11:18

Kanarifeltet: 2018 (-6)
C: 26 (-0)
D: 22 (-0)
F: 36 (-0)
G: 294 (-14)
H: 546 (-0)
I: 265 (-0)
J: 254 (-0)
K: 492 (-0)
L: 83 (+4)
M: 179 (-5)
M-VIP: 127 (-4)
N: 62 (-1)
O: 467 (-7)
P: 255 (-0)
RB Unumm: 1847 (+1)
SUM ledige: 6.973 (-32)
SUM solgte sesongkort: 2827 (+32)
Antall solgte siden forrige oppdatering: 32
Snitt solgte pr dag siden sist: 5,33

21.11.2006 kl. 10:54

Kanarifeltet: 2024 (-14)
C: 26 (-2)
D: 22 (-0)
F: 36 (-1)
G: 308 (-7)
H: 546 (-0)
I: 265 (-0)
J: 254 (-0)
K: 492 (-0)
L: 79 (-0)
M: 184 (-0)
M-VIP: 131 (-0)
N: 63 (-0)
O: 474 (-0)
P: 255 (-0)
RB Unumm: 1846 (-0)
SUM ledige: 7.005 (-24)
SUM solgte sesongkort: 2795 (+24)
Antall solgte siden forrige oppdatering: 24
Snitt solgte pr dag siden sist: 3,43

14.11.2006 kl. 10:34

Kanarifeltet: 2038 (-28)
C: 28 (-2)
D: 22 (-2)
F: 37 (-4)
G: 315 (-22)
H: 546 (-1)
I: 265 (-0)
J: 254 (-0)
K: 492 (-0)
L: 79 (-8)
M: 184 (-8)
M-VIP: 131 (-0)
N: 63 (-2)
O: 474 (-29)
P: 255 (-0)
RB Unumm: 1846 (-2)
SUM ledige: 7.029 (-94)
SUM solgte sesongkort: 2771 (+94)
Antall solgte siden forrige oppdatering: 94
Snitt solgte pr dag siden sist: 8,55

03.11.2006 kl. 16:27

Kanarifeltet: 2052 (-27)
C: 30 (-3)
D: 24 (-5)
F: 41 (-2)
G: 337 (-5)
H: 547 (-2)
I: 265 (-)
J: 254 (-11)
K: 492 (-9)
L: 87 (-3)
M: 192 (+2)
M-VIP: 131 (+131)
N: 65 (-4)
O: 503 (-20)
P: 255 (-)
RB Unumm: 1848 (+1848)
SUM ledige: 7.123 (+1901)
SUM solgte sesongkort: 2627 (0)

30.10.2006 kl. 16:40

Kanarifeltet: 2079
C: 33
D: 29
F: 43
G: 342
H: 549
I: 265
J: 254
K: 501
L: 90
M: 190
N: 69
O: 523
P: 255
SUM: 5.222

Eksterne linker

Du kan kjøpe sesongkort her:
Billettluka.no/LSKsesongkort


heia fugla<3

  1. Vi antar at kapasiteten til Åråsen er 11650, 1850 går bort (bortesvingen), mens 330 holdes av til presse etc.. Vi antar også at 650 VIP plasser allerede er solgte. Antall solgte sesongkort blir da Kapasitet - Diadora - Antall ledige + 330 + 650