Skigruppa

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Skigruppa i Lillestrøm SK

Ski sto på programmet fra 1917. Vår "hjemmebakke", Haugenbakken i Rælingen ble etter hvert for liten, da det bare kunne hoppes ca. 30 meter i denne. Årsmøtet i 1928 vedtok derfor at klubben skulle gå til anskaffelse av egen bakke, og i januar 1931 sto den ferdig. Bakken lå på gårdbruker Skuseths eiendom på Sørum gård.

Særlig juniorhopperne utmerket seg. I årene 1936 til 1940 ble LSK kretsens beste klubb både for junior og guttehoppere. I 1940 fikk LSK's guttehoppere pokalen for beste firemannslag i Bekkelagsrennet, kjent som Guttenes Holmenkollrenn. Kåre Knutsen ble kåret til "Norgesmester for gutter under 15 år" i Hytlibakkene.

Den populære skibakken på Skuseth fikk en brå slutt. Først blåste stilaset ned i en snøstorm, og da man var i ferd med å reise et nytt stilas, gikk det et leirras som tok med seg kulen og det meste av unnarennet. Helt ubrukelig til skibakke ble terrenget da det under krigen falt en serie med bomber over bakkeområdet.

Som all annen idrett lå skigruppa nede i krigsårene, men ble startet opp igjen i 1945. Etter hvert som det ble mer spesialisering søkte medlemmene seg over til andre klubber, da vi ikke lenger hadde noen skibakke eller langrennsarena. På årsmøtet i 1957 ble det derfor vedtatt å legge ned denne virksomheten og melde LSK ut av Skiforbundet.

  • Kilde: www.lskhistorikk.com [1].