Tony Johansen

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Tony Johansen er nåværende leder i Kanarifansen.Styremedlem i KFL i perioden 2004 - 2007. Først ansvarlig for borteturer, deretter for tribunekultur.