Tsjekkia

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm

Den tsjekkiske republikk ligger i Sentral-Europa. Tsjekkia er en innlandsstat og grenser til Tyskland i nord (Sachsen), vest og sør (Bayern) og til Østerrike i sør, men også til Polen og Slovakia. Tsjekkia er det vestligst beliggende av de landene som før 1989 lå i den sovjetisk-dominerte delen av verdensdelen. Tsjekkia var i sin tid den industrielt mest utviklede delen av Habsburgerriket, og var et av Europas mest moderne land i mellomkrigstida. Som moderne stat er Tsjekkia ny, og oppstod ved oppløsningen av Tsjekkoslovakia 1. januar 1993.

LSK-spillere fra Tsjekkia