Årsmøte 2016

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm avholdes torsdag 11. februar 2016 kl. 19:00 i sponsorrommet under den gamle hovedtribunen på Åråsen stadion.

Alle medlemmer er velkomne. Alle medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og i kalenderåret årsmøtet arrangeres har stemmerett. Husk derfor å betale medlemskapet ditt før årsmøtet. Du kan også betale på årsmøtet – møt opp i god tid.

Forslag til årsmøtet sendes på e-post til: styret@kanari-fansen.no
eller som brevpost til: Kanari-Fansen Lillestrøm, Postboks 215, 2001 Lillestrøm
Innkomne forslag må være styret i hende senest torsdag 21. januar 2016.

Årsmøtepapirene blir publisert på kfl.no senest torsdag 4. februar.

Kanari-Fansen Lillestrøms vedtekter § 9 sier følgende om stemmerett på årsmøtet:
«Alle medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og i kalenderåret årsmøtet arrangeres har stemmerett.» Ellers finnes mer informasjon om årsmøtets gang i vedtektene.

Vel møtt!

Flere nyheter fra kfl