Årsmøte 2021

Under normale omstendigheter ville dette vært en innkalling til årsmøte 2021. Desverre er vi fremdeles i en situasjon preget av den pågående pandemien og vi håper derfor på forståelse for utsettelse av årsmøtet.

Sannsynligheten for normal gjennomførelse av et fysisk årsmøte er liten, men vi vil til enhver tid forholde oss til gjeldende retningslinjer. Vi vil gjøre det vi kan for å gjennomføre årsmøtet innen 1 april, dersom det ikke blir mulig med fysisk gjennomføring vil vi komme med et alternativ i god tid.

Med vennlig hilsen
Styret

Flere nyheter fra kfl