Årsmøte 2022

Da er ordinært årsmøte for 2022 gjennomført også i år litt senere enn vedtektene tilsier, og også i år på Teams. Protokollen finner du her, men under følger de viktigste punktene:

 • Handlingsplanen for 2021 videreføres i sin helhet og med en pandemi på hell satser vi på at vi i år vil kunne gjennomføre.
 • Det er spesielt ønske om å få ut minst et eksemplar av fanzinen Humbug & Kanari i anledning vårt 30-års jubileum.
 • Vi budsjetterer i år med et overskudd på 57000,-
 • Vi ønsker May-Britt Thoresen velkommen, og Joacim Møller velkommen tilbake i styret!
 • Vi ønsker Børge Haukland velkommen i kontroll og revisjonskomitéen og takker Vidar Evje for innatsen.

Følgende er valgt inn i styret, valgkomité og kontroll og revisjonskomité for 2022:

Styret:

 • Leder: Tony Johansen
 • Kasserer: Håkon O. Henriksen

  Styremedlemmer:
 • Christine A. Tovik
 • Lene Stormyr
 • Egil Christian Andresen
 • Thor-Arne Sandli
 • Morten Bergheim
 • May-Britt Thoresen (Ny)
 • Joacim Møller (Ny)

Valgkomité*

 • Trym hogner
 • Ronnie Hallén

* Da det er valgkomitéens ønske å være 3 personer, vil styret og valgkomité møtes for å finne en siste kandidat.

Kontroll og Revisjonskomité

 • Marius Lauritsen
 • Børge Haukland (Ny)

Flere nyheter fra kfl