Årsmøte gjennomført

Kanari-Fansen Lillestrøms årsmøte ble gjennomført tirsdag 13. februar. Styret konstituerer seg på første styremøte. Årets styre består av følgende:

  • Tony Johansen, leder
  • Håkon Olav Henriksen, nestleder og kasserer
  • André Øyvåg
  • May-Britt S. Thoresen
  • Lene Stormyr
  • Joacim Møller
  • Silje Benedikte Mjølkalid

Thomas Holt blir ikke med videre, vi takker han for innsatsen.

Flere nyheter fra kfl