Årsmøte 2019

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm avholdes onsdag 06. februar 2019 kl. 19:00 i Perrongen på Åråsen stadion.

Alle medlemmer er velkomne. Alle medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og i kalenderåret årsmøtet arrangeres har stemmerett. Husk derfor å betale medlemskapet ditt før årsmøtet. Du kan også betale på årsmøtet – møt opp i god tid.

Forslag til årsmøtet sendes på e-post til: styret@kanari-fansen.no
eller som brevpost til: Kanari-Fansen Lillestrøm, Postboks 215, 2001 Lillestrøm
Innkomne forslag må være styret i hende senest onsdag 16. januar 2019.

Årsmøtepapirene blir publisert på kfl.no senest tirsdag 30. januar.

Kanari-Fansen Lillestrøms vedtekter § 7-6 sier følgende om stemmerett på årsmøtet:
«Alle medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og i kalenderåret årsmøtet arrangeres har stemmerett.» Ellers finnes mer informasjon om årsmøtets gang i vedtektene.

Vel møtt!

[/column]

Flere nyheter fra kfl