Gjennomført årsmøte

Da er ordinært årsmøte for 2022 gjennomført. Denne artikkelen oppdateres med protokoll når den er ferdigstilt, men hovedpunktene er følgende:

 • Handlingsplanen videreføres med følgende endringer:
  • Endringer om punktet om pyro: Vi skal fortsette jobben for legalisering av pyroteknikk, med særlig fokus på stemningsfyring. Samt jobbe for sikker bruk og kompetanseheving.
  • Nytt punkt: Vi skal være aktive og synlige på relevante sosiale medier.
   Se hele handlingsplanen her.

Vi ønsker å takke Morten Bergheim, Thor-Arne Sandli, Egil Andreassen (ikke tilstede) og Christine A. Tovik som trer ut av styret for samarbeidet.

Følgende er valgt inn i styret, valgkomité og kontroll og revisjonskomité for 2023:

 1. Leder: Tony Johansen (Gjenvalg 1 år)
 2. Kasserer: Håkon O. Henriksen (Gjenvalg 1 år)
  Styremedlemmer:
 3. Lene Stormyr (Gjenvalg 1 år)
 4. May-Britt Thoresen (Gjenvalg 1 år)
 5. Silje Mjølkalid (Ny 1 år)
 6. Thomas holt (Ny, 1 år)

Styremedlemmer

Lene Stormyr (gjenvalg, 1 år)
May-Britt Thoresen (gjenvalg, 1 år)
Joacim Møller (gjenvalg, 1 år)
Remy André Øyvåg (ny, 1 år)
Silje Mjølkalid (ny, 1 år)
Thomas Fjeldberg Holt (ny, 1 år)

Styret 2023

Kontroll- og revisjonskomiteen

Marius Lauritsen (gjenvalg, 1 år)
Børge Haukland (gjenvalg, 1 år)

Valgkomiteen

Christine A. Tovik (ny, 1 år) Morten Bergheim (ny, 1 år)

Flere nyheter fra kfl