Informasjon fra supporterseminaret

Vi har denne helgen deltatt på NSA sitt årlige årsmøte og seminar. Vi var tilstede med to representanter fra styret både lørdag og søndag, i tillegg var SLO der på søndag.

Her kommer en kort oppsummering av hva møtene inneholdt, hva vi ble enige om, hva som ble diskutert og hva både vi som supporterklubb og NSA jobber med videre.

  • NSA skal fremover jobbe for flere ståplasser i Norsk fotball
  • NSA skal fortsette jobben, sammen med FSE (Football Supporters Europe), med ståplasser på europakamper
  • NSA skal fremover fortsette kampen om å avskaffe VAR i Norge. 
  • Alle supporterklubber har blitt oppfordret til å sende inn vedtektsforslag til årsmøtene i deres klubber, hvor det står at klubbene skal jobbe for å avskaffe VAR. 
  • Lise Klaveness var innom og kunne fortelle at NFF og NSA fremover skal jobbe med en dispensasjonsordning der det er rom for å godkjenne lovlig pyro på norske tribuner. 
  • NFF kommer til å jobbe videre med å “utvikle” og “forbedre” VAR. 
  • NSA og supporterklubbene diskuterte hvordan vi kan jobbe med å få rekruttert flere unge. 

Styret, Kanari-Fansen 

Flere nyheter fra kfl