Informasjon om kamp- og togbilletter Hamar

Dessverre satte Covid-19 en stopper for vår planlagte invasjon av Hamar. Vi har vært i dialog med HamKam, og de sier alle som har kjøpt kampbilletter vil få disse refundert. Mer informasjon om hvordan tilbakebetalingen vil skje i praksis, kommer når de har dette på plass.

Angående refusjon av togbilletter har vi vurdert flere scenarioer. Årsmøtet vedtok at det skulle etableres en turpott. I år har det ikke vært aktuelt, da gjennomføring av turer ikke har vært mulig. Vi ser frem til dagen vi kan reise sammen på tur igjen, og håper at vi har nok penger i turpotten til å dekke kostnaden for så mange busser (eller tog??) som mulig, derfor vil pengene for kjøpte billetter til Hamar som ikke tilbakebetales, gå til denne turpotten.

De som ønsker pengene tilbakebetalt, kan få dette ved å sende en e-post til styret@kanari-fansen.no

Flere nyheter fra kfl