Innkalling til årsmøte 2021

Ordinært årsmøte for Kanari-Fansen Lillestrøm avholdes digitalt tirsdag 13 april kl. 19:00.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkomne, men det er kun medlemmer med gyldig medlemskap både i fjor og i år, som har stemmerett ref. Kanari-Fansen Lillestrøms vedtekter § 7-6:
«Alle medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og i kalenderåret årsmøtet arrangeres har stemmerett.» Mer informasjon om årsmøtets gang, kan du lese i§8 i vedtektene som du kan lese her.

Husk å betale medlemskapet ditt i god tid før årsmøtet!

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen.
  2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Kontroll- og revisjonskomiteens beretning
  6. Supporterkoordinator
  7. Innkomne forslag
  8. Handlingsplan 2021
  9. Budsjett 2021
  10. Valg

Forslag til årsmøtet sendes på e-post til: styret@kanari-fansen.no
eller via brev til: Kanari-Fansen Lillestrøm, Postboks 215, 2001 Lillestrøm

Innkomne forslag må være styret i hende senest tirsdag 23. mars 2021.

Årsmøtepapirene vil bli gjort tilgjengelige senest 1 uke før møtet.
Lenke til møtet vil bli gjort tilgjengelig før møtet starter.

Årsmøtepapirer finner du her.

Påmelding må gjøres her, innen 13 April kl 18:00

Vel møtt!

Flere nyheter fra kfl