Innkalling til årsmøte 2024

Ordinært årsmøte for Kanari-Fansen Lillestrøm avholdes tirsdag 13. februar kl. 19:00 på Åråsen.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkomne, men det er kun medlemmer med gyldig medlemskap både i fjor og i år, som har stemmerett ref. Kanari-Fansen Lillestrøms vedtekter § 7-6: «Alle medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og i kalenderåret årsmøtet arrangeres har stemmerett.» Mer informasjon om årsmøtets gang, kan du lese i§8 i vedtektene, her.

Husk å betale medlemskapet ditt i god tid før årsmøtet.

Agenda:

1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen.
2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Kontroll- og revisjonskomiteens beretning
6. Supporterkoordinator
7. Innkomne forslag
8. Handlingsplan
9. Budsjett
10. Valg

Forslag til årsmøtet sendes på e-post til: styret@kanari-fansen.no eller via brev til: Kanari-Fansen Lillestrøm, Postboks 215, 2001 Lillestrøm. Denne artikkelen vil bli oppdatert med årsmøtepapirene senest én uke før årsmøtet.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 23. januar 2024.

Flere nyheter fra kfl