KFL-Styret informerer

Det har i etterkant av nyheten om at Kjell Hulby må forlate sin stilling i LSK kommet mange reaksjoner fra våre medlemmer og fra grupper tilknyttet KFL. Styret i KFL ønsker å presisere at vi ikke går god for de personangrep som har kommet mot enkeltpersoner i LSK i forbindelse med denne saken. Vi presiserer videre at det foreløpig ikke er kommet en offisiell uttalelse fra LSK angående hvem skal overta Hulby sine oppgaver og hvordan dette skal løses i praksis. De reaksjoner som har kommet fra enkelte er basert på rykter og ikke fakta. Styret i KFL skal ha et møte med daglig leder i LSK førstkommende mandag, og vil i forbindelse med dette møtet be om klarhet i hva LSK har tenkt med tanke på videre samarbeid. Vi vil i etterkant av dette møtet komme med en redegjørelse rundt dette.

Sammen for Fugla

Styret

Flere nyheter fra kfl