Kick off 2024

Tradisjonen tro pleier Kanari-Fansen å avholde årsfest i forbindelse med sesongslutt. Dette ble ikke gjort i fjor da sesongen ble avsluttet i Sandefjord 3. desember. Etter en helhetsvurdering i styret kom vi frem til at vi ikke trodde mange ville komme tilbake fra Sandefjord og dra på Martins for en avslutningsfest etter at man hadde vært hjemme for å skifte fra vinterklær til festklær. Samtidig ønsket vi heller ikke å ta årsfesten før sesongen var ferdig, dermed ble det heller ingen fest etter siste hjemmekamp. Blant enkelte har det blitt reist spørsmål om hvorfor det ikke har blitt fest, eller gitt ut noe informasjon om akkurat dette temaet. Vi registrerer dette og tar det med oss videre.

Årets kick off, med kåringer for 2023, vil foregå på (nye?) Martins lørdag 9. mars. Mer informasjon om opplegg, billettslipp etc. vil komme fremover, men du kan allerede nå holde av datoen.

Flere nyheter fra kfl