Nestleder trekker seg tilbake

Vår nestleder Håkon Henriksen har valgt å trekke seg fra styret i Kanari-Fansen. Han har vært med i 13 år og hatt hovedansvaret for regnskap og økonomi. I løpet av denne perioden har han hatt en viktig rolle og vært med på å sørge for at kontantstrømmen innad i Kanari-Fansen nå er borte i samarbeid med vårt medlemsregister.

I tillegg har Håkon hatt hovedansvaret for driften av Forza Fugla siden oppstarten av shopen. Han har lagt ned en enorm innsats i dette og har blant annet sørget for at vi i dag har en fysisk butikk på Lillestrøm Torv, i tillegg til drift av bua på Åråsen på kampdager.

Håkon har mange jern i ilden og tiden strekker derfor ikke til. Dette er noe han har følt på i en liten periode, han håpet at det ville gå seg til men han ser at det ikke vil bli noe bedre. Derfor velger han nå å ta et skritt tilbake. Vi vil takke for et meget godt samarbeid i disse årene. Det er ingen tvil om at du vil bli savnet.

Styret vil innkalle til ekstraordinært årsmøte for valg av nestleder og kasserer på et senere tidspunkt.

Styret

Flere nyheter fra kfl