Oppdatert turreglement

Vi i Kanari-Fansen Lillestrøm ønsker å ha med oss så mange kanaris som mulig på tur. Derfor prøver vi å sette opp gode turmuligheter til de som ønsker å se LSK spille på alle kanter av landet. Turene våre bringer deg trygt og enkelt fra Lillestrøm til stadion og tilbake igjen. På våre turer møter du andre likesinnede supportere, og det er omtrent alltid mulig å bli kjent med nye kanarifugler.

De siste årene har vi dog sett at det på en del av turene kan bli i overkant mye alkoholinntak for enkelte personer. Vi ønsker at våre turer skal kunne benyttes av alle. Derfor har vi de gangene vi har hatt nok reisende til å fylle to eller flere busser alltid hatt et roligalternativ og et partyalternativ. De gangene vi kun setter opp en buss skal denne bussen kunne brukes av alle som vil reise på tur.

For å ytterligere gjøre våre turer til et godt alternativ for alle velger vi nå å stramme inn på vårt turreglement. Det er fortsatt lov å nyte alkohol på våre turer, men det skal drikkes med måte og ingen reisende skal være til sjenanse for andre.

Turreglement per august 2014:

Som reisende med Kanari-Fansen Lillestrøm må du huske på følgende:

 • Du representerer Lillestrøm Sportsklubb når du er på tur. Vær en god representant.
 • Vi er ikke på tur for å drikke oss sanseløse, men for å følge fotballklubben i våre hjerter.

Turreglement:

 • Kom tidsnok til avreise både i Lillestrøm og avreisested ellers. Bussene vil IKKE vente, med mindre det er gitt beskjed til turvert.
 • Kanari-Fansens turverter er her for deg, og kan kontaktes ved problemer.
 • Man skal hjelpe hverandre og turverten med å holde orden i bussen. Bruk søppelposer som er hengt ut.
 • Alle spørsmål om stopp, røykepause m.m. skal gå til turverten. Å prate med bussjåføren er ikke tillatt.
 • Røyking er ikke tillatt ombord i bussen – dette gjelder også på toalettet! Brudd på dette vil føre til utestengelse fra turer med Kanari-Fansen.
 • Skal du nyte alkohol skal du drikke med måte. Du skal ikke være til sjenanse for andre. Overdrevent fyll og uansvarlighet tolereres ikke, og vil føre til alkoholforbud eller utestengelse fra fremtidige turer. Du kan også bli nektet videre reise med bussen.
 • Spyr du i bussen grunnet for mye alkohol vil du bli holdt økonomisk ansvarlig for betaling av rens.
 • Skjer det skader på bussen underveis, kontakt turverten umiddelbart. Uhell kan skje, men tier du kan du bli holdt økonomisk ansvarlig for reparasjoner. Grovt hærverk medfører tapt medlemskap og utestengelse fra både Kanari-Fansens turer og organisasjon.
 • Du er pliktig å følge beskjeder gitt av turverten.
 • Turverten kan nekte reisende å være med på turen etter eget skjønn.

Ved å reise i regi av Kanari-Fansen aksepterer du å følge dette reglementet, samt konsekvenser ved eventuelle regelbrudd.

GOD TUR!

Som et ledd i at vi ønsker at flere skal reise med våre turer er vi også ute etter tilbakemeldinger. Er det ting som er bra? Er det ting som kunne vært endret? Vi lytter til dine innspill. Send dine tanker til turer@kanari-fansen.no eller del dem med oss i forumet.

Flere nyheter fra kfl