Marko Maric 4Ikke all verden til utspill med keiva i forkant av 0-2, og var i likhet med de fleste andre ikke direkte glimrende i kampen. De tre første skuddene som traff innafor ramma gikk faktisk inn, uten at skuddene var av en karakter som tilsier at de burde vært redda. En del gode redninger…

© kfl.no 2001.

Følg oss: